Psychosociale Counseling 2017-10-27T22:11:16+00:00

Mind & Life

Richting geven aan je leven.

Of het nu gaat om je gedachten over een bepaald onderwerp op een rijtje te zetten of dat je ergens een vaag gevoel hebt dat je niet duidelijk weet te krijgen, door middel van counseling gesprekken kun je helderheid krijgen en zorg je ervoor dat je de regie over je eigen leven hebt en houdt.

Counseling kan nieuwe wegen vrijmaken, je ondersteunen in je ontwikkeling en welke weg jou richting geeft.

 divider-doenisme

Dichtbij de essentie,
dichtbij jou.

100px

20px

 blaadjes

Humanistisch psychologische stroming

Counseling is in oorsprong gebaseerd op de humanistische psychologische stroming. In deze benadering staat de cliënt als uniek individu centraal met zijn denken en voelen. Belangrijke elementen van deze benadering zijn: Oprechtheid/echtheid, empathie en onvoorwaardelijke positieve acceptatie/
waardering.

Vanzelfsprekend, maar toch fijn te weten

Counseling is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Ook wanneer het counselingtraject vergoed wordt door een derde partij, zoals een werkgever, wordt niets uit de gesprekken besproken met deze partij zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Aandachtgericht

In onze aanpak maken we ook gebruik van aandachtgerichte therapie. De aandachtgerichte therapie richt zich op het ontwikkelen van een andere, meer accepterende houding, waarbij je je niet langer identificeert met je problemen. Je leert je richten op het zelf reguleren van aandachtsprocessen. De focus ligt op de directe ervaring en het herkennen van mentale processen in het hier en nu.

Vaak functioneren we op de ‘automatische piloot’, en zijn we ons niet bewust wat we doen, voelen en denken. Als we functioneren op de automatische piloot is de kans groter dat we disfunctionele patronen in gang zetten van gebeurtenissen, gedachten, lichamelijke gewaarwordingen en gevoelens. De aandachtgerichte therapie richt zich op het observeren, herkennen en doorbreken of loslaten van disfunctionele patronen.

Door objectief en aandachtig waar te nemen en bewust te zijn van wat er in het hier en nu speelt, en deze gewaarwordingen toe te laten vanuit lichamelijk gewaarzijn, ontstaat er eveneens ruimte voor andere keuzes in gedrag. Je merkt dat er meer grip ontstaat op situaties en meer helderheid en creativiteit in je functioneren.

 divider-doenisme

Open mind, Open hart.

100px

20px

zen-stenen

De aandachtgerichte therapie, wordt ook wel mindfulness based cognitive therapy genoemd (MBCT).

Mindfulness verwijst naar het volledige bewustzijn van het moment, vrij van oordeel en interpretatie. De methode blijkt zijn nut te bewijzen bij uiteenlopende klachten. Doel van de therapie is het loskomen van negatieve reactiepatronen, die psychische klachten in de hand werken of versterken.

o.a. geschikt bij/voor:
  • Stress en Spanningsklachten
  • Angstgerelateerde klachten
  • Zelfvertrouwen ontwikkelen
  • Inzicht krijgen in jezelf en gedrag
  • Leren loslaten van lichamelijke spanning
  • Zingeving en innerlijke rust
  • Verwerking
  • Burnout
  • Faalangst
  • Persoonlijke groei

X