Het Land van Nu 2017-11-11T20:07:23+00:00

Het Land van Nu

Wij zijn optimisten, filosofen en kunstenaars.
Dromers, bruggenbouwers en doeners.

Het Land van Nu zet zich in voor een duurzame en geweldloze wereld, inspireert tot positieve ontwikkelingen en biedt ruimte voor essentie.

Een inspirerende plek voor ontmoeting en verwondering, een stilteplek voor rustvinders, en bovenal een plek die leeft.

Een plek die persoonlijke en exclusieve kleinschaligheid met de grootsheid van ruimte combineert.
Een plek die inspireert, verwondert en aanzet tot het scheppen van nieuwe werkelijkheden.

Een levende plek die ruimte biedt voor essentie.
Een plek voor de pionier in ieder individu.

Hoe uiteenlopend onze activiteiten en de gebruikte middelen ook zijn,
er is altijd een gemene deler:
het creëren van een ervaring die mensen inspireert, verwondert en hun horizon verbreedt.

We bieden je een uitnodigende plek die openstaat voor de essentie van ieder individu en hopen je binnenkort welkom te heten als gast bij ons thuis:
op Het Land van Nu.
Warme groet en tot ziens,
Juliette Reniers & Frank Eijkelkamp Frank Eijkelkamp en Juliette Reniers20px

Retreat Center

Een plek die oproept tot:

Pioniers
Visionairs
Zingevers
Doeners
Beslissers
Hoeders
Helden
Wijzen
Bruggenbouwers
Kunstenaars
Filosofen

…Mensen

Essentie…

…Verwondering

 

 

X