Doenistische visie 2018-04-29T20:24:17+00:00

Doenistisch

Doen vanuit essentie

Velen kennen wellicht het gevoel dat je kunt hebben na een diepe meditatie, tijdens een wandeling in de natuur of door het ervaren van een kunstwerk. Dat diepe contact met essentie, of iets waar we eigenlijk geen woorden voor hebben. En de inspiratie en bruisende energie die dan opborrelt. Vaak horen we dan: ‘Kon ik maar echt iets doen’, of ‘Ik zou zo graag..’.

Dát is precies wat we doen op The Land of Now. En daar buiten. 24 Uur per dag.
Iedere dag van de week: Doen. Vanuit essentie.

Zodat ideeën gerealiseerd worden. Dromen gedaan worden.
Door gewoon te beginnen: Nu.

Los van de complexe verhalen van onze geest, naar het leven vanuit essentie. Voluit. In de wereld.

De doenistische visie is eenvoudig: In de realiteit van dit moment, met respect voor het leven. Los van (mogelijke) overtuigingen, oordelen en ‘waarheden’.
Het nodigt uit om buiten de kaders te denken, het oordeel uit te stellen, en open te staan voor nieuwe mogelijkheden. Om verantwoordelijkheid te nemen voor wat we doen en wie we zijn.

Wij bieden je graag de ruimte. Ruimte om nieuwe mogelijkheden te laten ontstaan of veranderingen in gang te zetten. Om dromen te doen.
divider-doenisme

‘Het is vaak niet ingewikkeld,
onze geest maakt het ingewikkeld.’ ~ Juliette Reniers

In het nu

Erkennen wat er is, de realiteit van dit moment 

______________________________

 Vrij van waarheden

Bewust van het bestaan van meerdere waarheden. Het ‘niet-weten’ uitnodigen  

______________________________

In verbinding

Betrokkenheid. Niets staat los van elkaar.

______________________________

Doen

Handelen vanuit een beschouwende houding. Verantwoordelijkheid nemen.

In het nu

Erkennen wat er is, de realiteit van dit moment

Door in de realiteit van dit moment te gaan staan kunnen zaken helder bekeken worden.
Wat is de status quo? Zaken van het verleden hebben weliswaar het huidige moment beïnvloed, het is echter wel zaak om in de realiteit te handelen.

Geschillen, problemen en obstakels zijn creatiever op te lossen door in het huidige moment te kijken naar oplossingen en mogelijkheden, dan door de bril van het verleden te blijven kijken.

Vrij van waarheden

Bewust van het bestaan van meerdere waarheden. Het ‘niet-weten’ uitnodigen

De filosoof Socrates kwam er al achter dat dé waarheid snel verkondigd wordt, maar zelden onderbouwd kan worden. De waarheid van de één verschilt al snel van de ander. En ieder standpunt komt voort uit een bepaalde visie, ervaring of leefwijze. Wat betekent dit? Kunnen we wel spreken over dé waarheid? En als ik het heb over de waarheid, bedoel ik dan hetzelfde als jij?
Hoewel dit een filosofisch vraagstuk is waar niet een eenduidig antwoord op te geven is, biedt het tegelijk toch handvatten op voor de praktijk van het dagelijks leven.

Door bewust te zijn van het bestaan van meerdere waarheden bieden we ruimte aan het niet-weten, respect voor elkaar en ontstaan er mogelijkheden om tot consensus te komen.

In verbinding

Betrokkenheid. Niets staat los van elkaar

De bekende beeldspraak van de vlinder die met een vleugelslag een orkaan kan veroorzaken aan de andere kant van de wereld wordt vaak als voorbeeld genomen dat niets los staat van elkaar, en dat kleine veranderingen grootse ontwikkelingen tot stand kunnen brengen.

Als mens zijn we geen vlinder, en tot veel meer in staat.

Tegelijk houdt het besef dat niets los staat van elkaar in dat, hoewel we veel waarde hechten aan onze onafhankelijkheid, we als mens wel degelijk afhankelijk zijn. We kunnen niet zonder elkaar. Betrokkenheid bij dat wat je doet, kan net het verschil maken die een grootse verandering in gang brengt.

vlinder

Doen

Handelen vanuit een beschouwende houding. Verantwoordelijkheid nemen

Veranderingen ontstaan door te handelen. ‘Wees de verandering die je in de wereld wilt zien’, is niet voor niets een gevleugelde uitspraak geworden die vaak wordt toegeschreven aan Gandhi.

We kunnen de uitdagingen van deze tijd niet meer oplossen zonder voeling met de essentie van mens en leven. Het vraagt om denken en handelen los van de bestaande kaders en overtuigingen en vraagt om openheid en transparantie richting onszelf.

Er ontstaat ruimte voor duurzame oplossingen en ontwikkeling, zuivere communicatie en oprecht handelen als we blijven toetsen aan de essentie van mens, samenleving en natuur.

X